WIATY, ZADASZENIA, GARAŻE

Zadzwoń: (22) 628 97 72 lub 505 055 472
Twój koszyk jest pusty

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Drewniane altany ogrodowe to znakomity dodatek do każdego ogrodu. Nic dziwnego, w końcu dodają tej przestrzeni nowej jakości, stanowiąc doskonałą ochronę od słońca czy wiatru.

Wiele osób decydujących się na poszerzenie ogrodu o kolejne budynki stoi przed jednak dylematem, czy budowa altanki ogrodowej wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. W poniższym artykule krok-po-kroku tłumaczymy, wszelkie zawiłości dotyczące budowy altany ogrodowej.

Co mówi prawo?

Pozwolenie na budowę potrzebne jest w przypadku, gdy powierzchnia zabudowy altany przekracza 25 metrów kwadratowych. Sprawdź, jakie formalności trzeba spełnić, jeśli chce się mieć w ogródku dużą altanę. Krok po kroku przedstawiamy procedury związane z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

W świetle prawa, pozwolenie na budowę to dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych.

Dokument wydawany jest po spełnieniu szeregu wymagań przez osobę ubiegającą się o niego. Najczęsciej takie pozwolenie wydane jest przez starostę właściwego dla danego powiatu, lub przez urząd miasta. Jeśli zechcemy złożyć odwołanie od niewłaściwej, naszym zdaniem, decyzji, należy zwrócić się do wojewody.|

Pozwolenie na budowę krok po kroku (procedury obowiązują w całej Polsce, jednak w poszczególnych urzędach mogą się nieznacznie różnić):

1. Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz Warunków Technicznych Dostawy Mediów, a także specyficznych pozwoleń (np. od Konserwatora Zabytków).

2. Uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej przeznaczonej do celów projektowych, w skali 1 : 500.

3. Napisanie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę. Wniosek powinien dodatkowo zawierać:

- oryginał projektu (+ 3 kopie)

- uzgodnienia, pozwolenia, opinie, jeśli zostały wydane

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością

- decyzję o warunkach zabudowy.

4. Wydanie decyzji na podstawie dostarczonych dokumentów przez odpowiedni urząd w terminie nie dłuższym niż 65 dni, po przekroczeniu tego terminu naliczana jest kara w wysokości 500 PLN/1 dzień zwłoki

5. Początek prac trzeba zgłosić najpóźniej tydzień przed ich rozpoczęciem\Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata od daty jego wydania lub przez 3 lata od momentu wstrzymania robót, jeśli rozpoczęto budowę. Istotne zmiany w projekcie wymagają uzyskaniu decyzji o zmianach w pozwoleniu na budowę.

6. Oczywiście jeśli budujemy duże konstrukcje, jak na przykład dom czy garaż (wyjątkiem tu są wiaty drewniane typu carport liczba dokumentów do wypełnienia rośnie. Jednak w przypadku konstrukcji typu pawilon Na szczęscie, jednak, w przypadku decyzji dotyczącej niewielkiego obiektu typu altana ogrodowa uzyskanie pozwolenia nie powinno nastręczać żadnych trudności.


Uwaga: jeśli budujemy konstrukcję typu carport, zdecydowanie warto w dokumentacji użyć zwrotu wiata lub altana. Kolejna kwestia: wiatę zawsze zgłaszamy jako konstrukcję wolnostojącą. Jeśli zgłosimy konstrukcję jako połączoną z budynkiem (tj. jego integralną część) to od razu podlegamy pod uzyskanie pozwolenia na budowę.

EcoCarport


Informujemy, że strona wykorzystuje pliki "cookies". Jeśli chcesz wyłączyć obsługę tych plików, zapoznaj się z polityką plików "cookies".